Laiterekisteri

Pohjolan Laitehuolto Oy ylläpitää huoltosopimusasiakkaidensa määräaikaishuollettavista ja – tarkastettavista laitteista TarVe laiterekisteriä, johon on linkitetty kaikki ao. laitetta koskevat tarkastuspöytäkirjat, kalibrointitodistukset sekä laitteeseen kohdistuneet huolto – ja korjaustoimenpiteet. Rekisteristä saadaan helposti selville laitteen huolto – ja korjaushistoria, josta voidaan vetää johtopäätökset ao. laitteen kannattavuudesta. Laiterekisteri on linkitetty työnohjausjärjestelmään, jonka kalenteriin määräaikaistarkastukset automaattisesti päivittyvät. Näin varmistetaan huoltojen ja tarkastuksien oikea-aikaisuus.

 

Klikkaa kuvat suuremmaksi
Liitteet       Laitteet

 

Laitekortti       Kunnossapito ja tarkastus

wisdomus_logo-3